vývoj brouka

Vývoj brouka je u všech skupin brouků stejný, pouze s odlišnou dobou vývinu -> Spářená dospělá samice snese do substrátu vajíčko, ze kterého se za nedlouho ( pár dní ) vylíhne maličká larvička, kterou nazývám larva 1. instaru, ale používá se zkrácený výraz L1, tato larva už se volně pohybuje v substrátu a po uplynutí určité doby se svlékne z kůže, tím se jí nejméně 2x zvětší hlava a larva přechází do 2. instaru, tedy L2. To stejné se opakuje do 3. instaru (L3), ale ve 3. instaru larva tráví cca 70% celého vývoje. Až larva dojde na konec posledního, tedy 3. instaru udělá si kokon nebo komůrku (u zlatohlávků kokon a u nosorožíků a roháčů komůrku), kokon je tvrdý a dá se volně přenášet ( s vyjímkou některých druhů), ale komůrka je měkká a lehce se zboří, takže brouk musí zůstatpořád na svém místě. V hodně případech se stává, že si larva udělá kokon, nebo komůrku u stěny nádoby, když se toto stane, tak v žádném případě se nesmí kokon odloupnout od stěny, brouka by to s velkou pravděpodobností zabilo.... Následně po tom, co si larva udělá kokon nebo komůrku přechází do stádia tzv. prepupy, to je stádium těsně před samou kuklou (pupou), larva leží v kokonu a většinou oranžoví a "scvrkává se", následně se larva svlékne z kůže larvy a vznikne z ní kukla (pupa), ve které už má tvar brouka, ale hýbat se téměř nemůže a je celá oranžová. V poslední fázi se brouk svlékne z kůže kukly a v kokonu zůstává ještě jako imago, protože po vysléknutí z kukly je brouk většinou celý bíly a měkký, takže v kokonu ještě leží do té doby než celý ztvrde a vybarví se. Po tomto všem už dospělý vybervený a tvrdý brouk probourá stěnu kokonu a vylézá na svět, aby se spářil a rozmnožil se v další generaci....